Sunday, 25 April 2010

Skaten


Matous was vorig jaar al enthousiast over skaten en dit jaar vroeg Tomas ook om skates en vandaag is Toms voor het eerst wezen skaten.

Last year Matous was already crazy of skates and this year Tom also wanted skates. Today was the first of Toms adventure of skating.


Birthday partyWe waren uitgenodigd voor de verjaardag van Lilly. Ze werd 1 jaar en de jongens vonden het geweldig. Ze konden lekker in de tuin spelen, maar ook helpen met de cakejes versieren, het cadeau bouwen en lekker smikkelen van de chocoladefontein.

We were invited for the birthday party of Lilly. She turned 1 and the boys enjoyed the party. They could play in the garden, but also help with decorating cakes and building the present. The highlight was eating from the chocolatefountain.

BowlingEven een avondje eruit en gaan bowlen met de mensen van Majak. Mat en Tom vinden bowlen geweldig en Mat heeft ook een ronde gewonnen (en zelfs meer punten dan zijn vader gehaald).

Going out for the evening is great fun. We went out to bowl with friends from Majak. Mat and Tom have enjoyed this and Mat even has won one round (and having more points than his father).

Monday, 5 April 2010

Bouwen en experimenteren / Building and experimentingMat en Tom hebben genoten van een rustige, natte vrije dag. Tom bouwt een huisje en Mat doet verschillende experimenten.
Mat and Tom enjoyed a quiet, wet day off. Tom builds a house and Mat does experiments.

Soldaten / soldiers


In een speelgoedwinkel konden de jongens zich even
aankleden als een ridder, maar Matous had het idee dat de ander er dan naast moest staan, dus de jongens hebben echt de helm op.

In one of the toyshops, it was possible for the boys to dress up as a soldier and Matous had the idea that the other would stand next to him. So the boys are really wearing the helmet.

De kip / The chicken


Er liep ook een kip rond die eitje uitdeelde, maar dan moest er eerst een versje worden gezegd. Mat en Tom hebben versjes op school geleerd, dus dat was makkelijk verdiend.

In the shoppingcenter was a chicken walking around, giving out eggs, but then the kids had to say some poem. Mat and Tom have learnt little poems, so that was earnt without problem.

Andere paastradities / other Easter tradition

p

Pasen is niet voor iedereen het feest van de opstanding van Jezus. Kippen en eieren zijn tradities die overal gebruikt worden. In een van de winkelcentra hadden ze mooie kippenhuisjes.

Easter is not for all people the celebration of the resurrection of Jesus. Chicken and eggs are traidtions and symbols that are found all around. In one of the shopping malls they had made funny chicken houses.

Paasontbijt / Easter breakfast
Het is goed om Pasen met een gezamenlijk ontbijt te beginnen en zoals een aantal jaar hebben we dit gevierd met onze korpsmensen.

It is great to celebrate Easter with a breakfast and like many years we have done this for a couple of years with our corps people.

Maar ook luieren / But also relaxing


Na al het eten, werken en spelen, moet er ook wel weer gerust worden.

After all the food, working and playing, there needs to be time to relax.

Lekker spelen / Some playing

Kleine en grote jongens vinden het geweldig om met raketten te schieten. Matous and Tomas begonnen ermee, maar de grote jongens deden graag mee.

Big and smaller boys (but also girls) like to shoot rockets. Matous and Tomas started the game, but the big boys (and girls) happily joined.Grillen / Grill some food
Een ander leuk ding om te doen is natuurlijk worstjes bakken, maar ook broodjes. Sara had deeg gemaakt dat makkelijke op een hout vuurtje gebakken kan worden.

Grilling sausages is great fun, but even more fun is baking bread on the fire. Sara had taken some dough that could be easily baked on the fire.

Boom hakken/ Chop a tree
Op zaterdag voor Pasen zijn we met een groep van het korps (voornamelijk internationale studenten) naar onze chata geweest waar we een leuke dag hebben gehad.
Een van de hoogtepunten was het omzagen en omhakken van een dode boom die al gedeeltelijk was gevallen. Het leek niet te gaan lukken, maar uiteindelijk viel hij toch.

On the Saturday before Easter we have been with a group of our corps to our chata. We have a great day there with good things. The highlight of the day was the chopping of the tree. The tree was already dead and had fallen a bit. It seemed it would not work, but in the end the tree came down.

PesachZoals een gebruik is geworden, hebben we op de donderdag voor Pasen het Pesach gevierd in ons korps. Een tijd om stil te staan bij het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen, maar ook een tijd om na te denken wat de symboliek Jezus gebruikte en wat wij hiervan kunnen leren.

Like we done for a couple of years now, we have celebrated Pesach on the Thursday before Easter. A time to reflect on the Last Supper Jesus had with His disciples and what Jesus was teaching His disciples and what we can learn from it.

Paasfeest moeders en kinderenclub/ Easter at Mums and Tots

Pasen is een geweldige tijd van het jaar. Op de moeders met kinderen club hebben we natuurlijk eieren versiert, maar ook het Paasverhaal verteld aan de voet van het kruis. De kinderen (en moeders) hebben genoten van een special dag.

Easter is a wonderfaul time of the year. At the Mums and tots club the kids have decorated eggs, but we have also told the Easter story at the foot of the cross. The kids (and the mums) have enjoyed this special morning.

Bij het meertje/ At the fishpond


Tom was gezellig met Christa naar het kleine meertje, waar Tom allerlei mooie dingen ontdekte (zoals een slakkehuisje). Dit keer waren er geen kikkers, maar nu een weekje later zijn er zeer veel.

Tom walked with Christa to the little lake, a place to discover funny things. When Tom was there, there were no frogd, but now, a week later, there are hundreds of them.

Lekker stomen / Staemy solutionZo af en toe is er een hoop snot en kan het goed zijn om wat te stomen. Matous probeerde dit geweldige fenomeen, maar was niet onder de indruk.

Once in a while there is a lot of mucus in the nose, and then it is good to steam. Matous has tried this, but was not impressed with it.