Monday, 26 December 2011

Kerstfeest in het korps/ Christmas at the corps

Kerst in het korps was een gezellige, ontspannen tijd samen. Lichtjes aangestoken, menselijk boom versierd, optreden van kinderen en een gezamenlijke maaltijd.
Een geweldig feest, om de geboorte van Jezus te vieren.

Christmas at the corps has been a good, relaxed time together. We have lit the lights, decorated a human tree, performances of the children and a meal together.
A wonderful celebration to celebrate the birth of Jesus.

Sunday, 25 December 2011

Santa boys

De jongens hebben Santa-pakken gekregen, dus die moesten meteen aangetrokken worden. Geweldig om te zien dat ze van kleine dingen genieten.

The boys got Santa-suits, which had to be worn immediatelly. It is great to see how happy they are with small things.

Lovely boys

Geweldige mannen, die zich mooi hadden aangekleed voor het kerstfeest.

Great men, who dressed nicely for the Christmas celebration.

Stedry Den

De 24st (Stedry den) voor Tsjechen de belangrijkste dag van kerst. De traditionele lunch is aardappelsalade met Karper (of kaasplak voor veggies!). We hebben in het opvangcentrum een geweldige tijd samen gehad, waarin we het licht van Jezus hebben door willen geven. Kinderen en volwassenen uit het korps (die ook in het centrum wonen) hebben geholpen met zingen, tamboerijnen en zelfs een drama. Een geweldig feest om samen te vieren.

The 24th is the most important christmas day for czech people. The traditional lunch is potato-salad with carp (or fried cheese for veggies!) In the hostel we have celebrated this time together with sharing the light of Jesus. Children and adults from the corps have helped with singing, tambourines and a drama-piece. It has been a wonderful time together.

Senioren Kerstfeest/ Christmas celebration for seniors

Ook met de senioren hebben we kerstfeest gevierd. We zijn begonnen met het aansteken van de kaarsen, waarna we een traditionele kerstmaaltijd hebben genuttigd. Na het eten (en uitbuiken) hebben we een quiz gedaan (met hulp van Matous) om meer te weten te komen wat er in de Bijbel over het kerstverhaal staat en wat traditie is. Hierna hebben we afgesloten met het zingen van verschillende kerstliederen.

 We have also celebrated Christmas with the seniors. First we have lit all the candles, after which we have enjoyed the traitional Christmas meal.
After lunch we have played a quiz (with the help of Matous) to learn more about tradition and what is actually written in the Bible.
We have finished the programme by singing some carols.

Kerstfeest voor kinderen/ Christmas celebration for children

Een van de kerstfeesten was het kerstfeest voor kinderen van de kinderclub. Christa heeft hier (met twee werkers) een leuk poppenspel gespeeld om zo meer te vertellen over wat kerst echt kan betekenen.

One of the Christmas celebrations have been the celebration for the children of the club. Christa (with 2 employees) has performed a nice puppet-show, to share what Christmas could mean for the children.

Monday, 19 December 2011

Christa's concert

Christa heeft deelgenomen aan het concert van haar piano lerares. Ze heeft een stuk alleen gespeeld, maar ook eens tuk met Matous.

Christa has participated in the concert of her piano teacher. She played one piece on her own, but also one with Matous.

Special Sunday

Afgelopen zondag een gezegende dienst beleefd met het welkom van een nieuw lid, maar ook van de opdrachtsceremonie van twee ouderen kinderen.
De dienst was een geweldig getuigenis van God's kracht en leiding.

Last Sunday we have had a blessed meeting with the welcome of a member, but also the dedication ceremony for some older kids.
The meeting was a great testimony of God's power and guidance.


Bowling met werkers Opvangcentrum/ Bowling with employees hostel

We hebben niet alleen gebowld met onze werkers, maar ook met collega's van het opvangcentrum. Dit was een stuk drukker, maar ook gezellig.

We have not just played bowling with our employees, but also with the workers of the hostel. There were more people, but still we have had a good time.

Angry Rabbit

Sommigen spelen Angry Birds, maar wij hebben een Angry Rabbit. Dit konijn is een beetje wild en gek, maar Tom vindt hem nog steeds geweldig.

Some play Angry Birds, but we have a Angry Rabbit. This rabbit is wild and crazy, but Tom still likes the monster.

Bowling met werkers/ Bowling with employees

Met onze werkers (en hun kinderen) zijn we wezen bowlen - kerstbowling! Dit was heel erg gezellig en iedereen heeft van dit feestje genoten.
We have been bowling (Christmas bowling) with our employees (and some of their kids). This has been a great time for the kids and employees.

Monday, 12 December 2011

Kerstboom/ Christmas tree

De jongens hebben al een tijdje gevraagd naar de kerstboom, maar nu zijn we eindelijk begonnen met optuigen. De jongens zijn erg enthousiast en kunnen erg geen genoeg van krijgen.

The boys have been asking for decorating the tree and finally we have started working on it. The boys are really excited and cannot get enough of it.

Saturday, 10 December 2011

Kerst markt optreden Roma groep/ Christmas market performance Roma group

Het laatste optreden was van een Roma groep die een aantal keer per week in ons centrum oefent.

The last performance was by a Roma-group that is practising in our hall a couple of times a week.

Kerst markt optreden kinderkoor/ Christmas market performance kids choir

 Het derde optreden was van ons kinderkoortje (geleid door een vrijwilliger). Ze hebben twee weken intensief geoefend en het klonk heel leuk. In het nieuwe jaar willen verder gaan met het kinderkoor.

The third performance was the children's choir (led by a volunteer). They have pratcised for 2 weeks and it was really nice. Next year we would like to continue with the choir.


Kerst markt optreden tamboerijnen/ Christmas market performance timbrelsHet tweede optreden was van ons korpskinderen die onder leiding van Christa een tamboerijn-mars hadden ingestudeerd.

The second perfomance was from our corpschildren who had learnt (led by Christa) some playing timbrels.

Kerst markt optreden senioren/ Christmas market performance seniors

Op de kerstmarkt hebben we verschillende optredens gehad van groepen die bij ons komen. Het eerst hebben de senioren gezongen.

At the Christmas market we have had several performances of groups that come to SA. the first group was the seniors, who have sung Christmas carols.

Bedje voor de beestjes/ Bed for our pets

Oma heeft een bedje voor de beestjes gestuurd, ze lijken het leuk te vinden, maar weten nog niet of ze er in zullen gaan slapen.

Grandma has sent some beds for the pets; they seem to like it, but we are not sure whether they will sleep there or not.

Kerst market/ Christmas market

Zoals elk jaar hebben we een stand op de kerstmarkt in Krnov. Voor het eerst hebben we veel hulp van vrijwilligers, die ontzettend enthousiast waren (en mensen hebben uitgenodigd voor onze diensten). Heerlijk weer, niet veel sneeuw en geweldige dagen.

Like every year we have a stand at the Christmas market in Krnov. For the first time we have had great support from volunteers, who have been really excited (and inviting everybody to our corps). Great weather, not much snow and really good days.